NAJAVA: Anketiranje kućanstava na području Širokog Brijega o radnoj snazi u razdoblju od 10. do 23. travnja

ŠIROKI BRIJEG – U razdoblju od 10. do 23. travnja ove godine, sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriju grada Širokog Brijega provest će se Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima na području našeg Grada.

Temeljni cilj Ankete je dobivanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Prikupljeni podaci iz Ankete su strogo povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama Zakona o statistici Federacije BiH, koristiti isključivo u statističke svrhe.

SirokiBrijeg.info