NAJAVA: 8. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 8. sjednicu u srijedu, 26. 7. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća;

Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine;

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Žvatić“;

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Detaljnog plana uređenja području Franjevačkog samostana s gimnazijom i okolnim kontakt prostorom u Širokom Brijegu;

Prijedlog Odluke o visini naknade za taksi stajališta i dopunsku taksi oznaku;

Prijedlog:

a)Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća“ČISTOĆA“ d.o.o Široki Brijeg;

b)Statuta Javnog komunalnog poduzeća „ČISTOĆA“d.o.o Široki Brijeg;

7. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Širokog Brijega“:

a) Javnom poduzeću RADIO POSTAJA ŠIROKI BRIJEG d.o.o

b) Gospodarskom društvu SJEMENARNA d.o.o Široki Brijeg;

c) Gospodarskom društvu URBIS-86 d.o.o Široki Brijeg;

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijenos posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata;

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procjeni šteta nastalih djelovanjem prirodne nepogode mraz- na području Grada Širokog Brijega;

10. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg