U četvrtak 14. veljače 2019. godine održat će se 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohecegovačke.

U četvrtak 14. veljače 2019. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 7. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 3., 4., 5. i 6. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke;

2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu;

3. Prijedlog Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele;

4. Prijedlog Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

6. Prijedlog Odluke o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

7. Prijedlog Odluke o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;

10. Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH