NAJAVA: 63. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke u četvrtak 16. veljače

U četvrtak 16. veljače 2017. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 63. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika sa 59., 60., 61. i 62. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke

2. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

4. Prijedlog Odluke o prijenosu sredstva „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke –HERAG““ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L- 148E „Slavkov ležaj“ eksploatacijsko polje „Mratnjača“ Široki Brijeg

6. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom društvu „Rudnici boksita“ d.o.o. Široki Brijeg za eksploataciju boksita na ležištu L- 45 „Orašnica“ eksploatacijsko polje „Crne lokve-Gnjat“ Široki Brijeg

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1469/1 k.o. Turčinovići, Široki Brijeg

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 2996/1 k.o. Gradac, Široki Brijeg

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. broj 1984/1 k.o. Jare, Široki Brijeg

10. Tekuća pitanja.

Vlada ŽZH