Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03) sazivam 5. redovnu sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2. Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,

4. Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“,

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,

7. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno–imunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,

d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke i

e) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

S poštovanjemPredsjednik Skupštine
Ivan Jelčić