NAJAVA: 42. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški”, broj 4/08 i 08/19), saziva se XLII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 22.09. 2020. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažen je slijedeći:

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa XL i XLI. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o pružanju financijske potpore investitorima na neizgrađenom građevnom zemljištu u Gospodarskim zonama Zvirići i Mostarska Vrata,

4.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,

5.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

6.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

7.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Rješenja o davanju:

a)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o razrješenju ravnatelja,

b)prethodne suglasnosti Upravnom vijeću JU Kulturno športski centar Ljubuški za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja,

10.Prijedlog Rješenje o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić