NAJAVA: 4. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 4. sjednicu u utorak, 28. veljače 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

Usvajanje Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća;

Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu;

Prijedlog Odluke o grobljima;

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2016. godine;

Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Širokog Brijega;

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Javne ustanove Coming Široki Brijeg;

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Partnerske skupine za izradu Strategije;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Grada Širokog Brijega;

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a) Ivana Martinovića sina Ivana iz Gornjih Mamića;

b) Kreše Galića sina Ante iz Širokog Brijega;

Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg