Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 34. sjednicu u srijedu, 27. svibnja 2020., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u kinu Borak.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća;

2.Prijedlog Odluke o općinskoj pristojbi na istaknutu tvrtku ili naziv;

3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode – Javnom poduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.;

4.Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Široki Brijeg;

5.Izvješće o radu Gradskog pravobraniteljstva Široki Brijeg za 2019. godinu;

6.Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu;

7.Izvješće o radu JU Hrvatski kulturni dom za 2019. godinu;

8.Izvješće o radu JU Narodna knjižnica 2019. godinu;

9.Izvješće o radu DV „Trnoružica“ za 2019. godinu;

10.Izvješće o radu i poslovanju Doma za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ za 2019. godinu;

11.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg