Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 31. sjednicu u petak, 20. 12. 2019., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Gradskog vijeća;

2.Prijedlog Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020. godinu;

3.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020.godinu;

4.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenje naselja Široki Brijeg;

5.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a)Vinka Sesara sina Stipe iz Rujna;
b)Ivana Kvesića sina Zdenka iz Ljubotića;
c)Grada Širokog Brijega;

6.Prijedlog Odluke o davanju zemljišta na korištenje JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.;

7.Rješenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „ČISTOĆA“ d.o.o.;

8.Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg;

9.Informacija – o:

a)stanju prometne infrastrukture u Gradu Širokom Brijegu u 2019. godini,
b)aktivnostima rješavanja kanalizacije i pročistača otpadnih voda,
c) realizaciji projekta vodoopskrbe,
d)aktivnostima na području Duhanske stanice,
e) informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta i gradskih ulica na području Grada Širokog Brijeg;

10.Informacija o aktivnostima iz oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u Gradu Širokom Brijegu;

11.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg