FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se XXXI. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 16.09.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažen je slijedeći:

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXX. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka TMT i ostale vodotoke na području općine Ljubuški,

4.Prijedlog Odluke o odobrenju overdrafta,

5.Prijedlog Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog.

6.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
b)imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

7.Prijedlog rješenja o:

a)razrješenju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
b)imenovanju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

9.Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora na javnu raspravu,

10.Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima na javnu raspravu

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić