NAJAVA: 29. sjednica Općinskog vijeća Grude, u petak 22. srpnja

GRUDE – Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 29. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za petak 22. srpnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predložen je slijedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1.1.- 30.06. 2016. godine,

4. Izvršenje Proračuna općine Grude za razdoblje od 1.1.- 30.06. 2016. godine,

5. Prijedlog Rebalansa Proračuna općine Grude za 2016. godinu,

6. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja- licitacije u Gospodarskoj zoni “Poljanice”,

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja broj: 01-31-1369/16 od 10. studenoga 2015. godine,

8. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu “Bazen” u K.o. Grude,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.