Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 29. sjednicu u srijedu, 25. rujna 2019., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

1.Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;

2.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za proširenje industrijske zone Knešpolje, Grad Široki Brijeg;

3.Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega;

4.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;

5.PrijedlogZaključka o davanju ovlaštenju za potpisivanje aneksa Ugovora;

6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nogostupa i potpornih zidova;

7.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a)Drine Kraljević kći Veselka iz Mokrog,
b)Blage Ivankovića sina Mire iz Širokog Brijega;

8.Izvješće o radu za školsku 2018./2019. godinu:

a)Gimnazije fra Dominika Mandića,
b)Srednje strukovne škole,
c)Prve osnovne škole Široki Brijeg,
d)Druge osnovne škole Široki Brijeg,
e)Osnovne škole Kočerin,
f)Osnovne škole Biograci,
g)Glazbene škole Široki Brijeg;

9.Informacija o radu Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg;

10.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

Grad Široki Brijeg