NAJAVA: 28. Sjednica Općinskog vijeća Grude u četvrtak 23. lipnja 2016.

GRUDE – Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 28. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 23. lipnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažen je slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Operativnog plana zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta u razdoblju 2016./2017. godine na području općine Grude,

4. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

5. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije,

6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta sa Srećkom Mikulićem iz Ružića,

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponuda po javnim pozivima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada smilja,

8. Prijedlog Odluke o studentskim potporama.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.