GRUDE – Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 27. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 10. svibnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predložen je slijedeći DNEVNI RED;

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2015. godini,

4. Izvješće o radu Javne ustanove VRILO Grude u 2015. godini,

5. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove VRILO Grude u 2015. godini,

6. Prijedlog Suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove VRILO Grude za 2016. godinu,

7. Izvješće o radu Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude u 2015. godini,

8. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2015. godini,

9. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2015. godini,

10. Izvješće o radu Osnovne škole A.B. i S. Šimića Drinovci u 2015. godini,

11. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2015. godini,

12. Izvješće o radu Eko udruge “Kadulja” Grude u 2015. godini,

13. Izvješće o radu DVD Grude u 2015. godini,

14. Izvješće o radu DVD Gorica u 2015. godini,

15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Josipa Nikića iz Ružića,

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r