Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), saziva se 17. sjednica Općinskog vijeća Grude, za utorak 6. studenoga 2018. godine s početkom u 9,00 sati

Za sjednicu predlažen je slijedeći Dnevni red:

1. Izvod iz Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude,

4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin općine Grude,

5. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,

6. Prijedlog Zaključka u K.o. Ružići izravnom pogodbom,

7. Prijedlog Odluke o nastavku provedbe komasacije u K.o Drinovci II i K.o. Sovići III,

8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana uređenja „Centar Grude“.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

Predsjednik
Draženko Vranješ, v.r.