Home Najave NAJAVA­ ~ U ponedjeljak 12. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

NAJAVA­ ~ U ponedjeljak 12. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

0
NAJAVA­ ~ U ponedjeljak 12. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), saziva se 12. sjednicu Općinskog vijeća Ljubuški za (ponedjeljak) 20.11.2017. godine s početkom u 10 sati i predlažen je sljedeći:

Dnevni red:

Rasprava o inicijativi JKP “Ljubuški” d.o.o. u stečaju broj: 04-214/17 od 04.08.2017. godine,

Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća,

Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu,

Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2018. godinu na Javnu raspravu,

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje 2018-2022 godine,

Prijedlog Odluke o promjeni granica između naseljenog mjesta Pregrađe i naseljenog mjesta Ljubuški,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,

Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

Prijedlog Zaključka o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja JP “Pakovi” d.o.o. za razdoblje 2018.-2020. godine,

Prijedlog Rješenja o;

a)razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu,

b)imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu,

12.Prijedlog Rješenja o;

a)razrješenju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

b)davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

13.Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj 04/IV-12/1966 od1.4.1966. godine,

14.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,

b)imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

Predsjednik OV Ljubuški
Tihomir Kvesić