Nacrt statuta Grada Širokog Brijega

ŠIROKI BRIJEG – Na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2015. usvojen je Zaključak kojim se prihvaća Nacrt statuta Grada Širokog Brijega, te se isti stavlja na javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu statuta Grada Širokog Brijega je otvorena do 10. siječnja 2016.

U tijeku trajanja javne rasprave predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, nevladinih organizacija i političkih stranaka i svi zainteresirani građani koji žele sudjelovati u javnoj raspravi mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt statuta Grada Širokog Brijega dostaviti osobno ili poštom na adresu Grad Široki Brijeg fra Didaka Buntića 11 (za Odbor za statut, poslovnik i propise) 88220 Široki Brijeg ili putem maila na sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba .

Nakon provedene javne rasprave Odbor za statut, poslovnik i propise će pripremiti i podnijeti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje Prijedlog statuta Grada Širokog Bijega.

Nacrt statuta Grada Širokog Brijega možete pogledati na ponuđenoj (link) stranici: Nacrt statuta Grada Širokog Brijega

Grad Široki Brijeg