Načelnik Barbarić najavio kako će svaka kuća u Ljubuškom do kraja godine imati vlastiti broj

LJUBUŠKI – Sve kuće u općini Ljubuški do kraja godine bi trebale dobiti kućni broj. Riječ je o projektu označavanja ulica i kuća, koji je vodstvo općine Ljubuški započelo prošle godine, te će dio projekta koji se odnosi na označavanje ulica u urbanom dijelu općine biti gotov već u ovom mjesecu, dok će ostali dio projekta biti realiziran tijekom sljedećih šest mjeseci.

“Postavljanje ploča s novim nazivima ulica i trgova u općini Ljubuški počelo je ovih dana, a završetak radova očekujemo već oko 20. lipnja”, kazao je načelnik općine Ljubuški Nevenko Barbarić. Nove će nazive od ovoga mjeseca nositi 68 ulica, dva trga i jedan park. Prilikom predlaganja i biranja novih naziva ulica i trgova općinski čelnici vodili su se željom da se isprave neki raniji nedostaci, ne zaborave neki ljudi koji su svojim životom i djelom dali veliki doprinos cijelom društvu te da se uvaže i određeni zahtjevi građana.

Tako su svoju ulicu u Ljubuškom dobili Hamo Ibrulj, Petar Barbarić, fra Vlado Kozina, Bruno Bušić, Nikola Kordić, Ante Paradžik, ali i papa Ivan Pavao II., Majka Tereza… Nisu zaboravljeni ni oni koji su obilježili početak devedesetih godina te je Ljubuški dobio i Ulicu hrvatskih branitelja, ali i IV. brigade HVO-a Stjepana Radića. Zanimljivo je spomenuti i Ulicu dobrovoljnih darivatelja krvi, Vukovarsku ulicu, Ulicu Sade Sadikovića… Kada je riječ o trgovima, središnji, koji je do sada nosio ime “Trg domovinske zahvalnosti”, od sada će se zvati po prvom predsjedniku RH Franji Tuđmanu.

Drugi trg dobio je ime po zaštitniku župe Humac – svetom Anti. Novo ime dodijeljeno je i gradskom parku koji će se od sada zvati “Park hrvatskih banova”. Kada je riječ o drugom dijelu projekta koji se odnosi na označavanje objekata brojevima, načelnik Barbarić ističe kako će općina Ljubuški snositi sve troškove nabave i postavljanja kućnih brojeva.

“Najprije će se krenuti s pilot-projektom postavljanja brojeva u osam mjesnih zajednica (Studenci, Zvirići , Klobuk, Grab, Orahovlje, Vašarovići, Grljevići i Lipno), nakon čega će se projekt nastaviti i u ostalom dijelu općine”, navodi Barbarić. Dodaje kako će svaka kuća dobiti i odluku općinske službe o kućnom broju. Naglašava kako će nadležne općinske službe ovih dana dobiti i softver koji će određivati brojeve novih objekata na području općine Ljubuški, nakon čega će biti upriličena i edukacija djelatnika.

“Kako bi projekt označavanja objekata u potpunosti zaživio na terenu, dogovorili smo se da projektant za djelatnike općina, ali i javnih poduzeća poput HP-a Mostar, Elektroprivrede HZ HB, napravi edukacijsko predavanje”, kaže Barbarić. Dodaje kako je projektant obvezan Općini dostaviti sve karte s označenim kućama i brojevima kuća koje će dalje nadležne službe proslijediti javnim poduzećima koja imaju korisnike na terenu.

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba