Načelnik Barbarić donio odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Ljubuški

Na temelju članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine FBiH br 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, Općinski načelnik proglašava

STANJE PRIRODNE NESREĆE NA PROSTORU OPĆINE LJUBUŠKI

Članak 1.

Proglašava se stanje prirodne nesreće na prostoru cijele Općine Ljubuški uzrokovane niskim temperaturama – mrazom, dana 21. do 23.04.2017. godine.

Članak 2.

Nalaže se Općinskom stožeru civilne zaštite da po potrebi poduzme sve relevantne mjere u postupku sanacije prirodne nesreće.

Članak 3.

Obvezuju se djelatnici svih općinskih službi za upravu Općine Ljubuški kao i djelatnici javnih poduzeća, institucija i ustanova sa područja Općine Ljubuški da osiguraju provođenje svih zapovjedi općinskog stožera civilne zaštite.

Članak 4.

Nakon sagledanog stanja i preliminarne procjene Općinskog povjerenstva za procjenu šteta u cilju utvrđenja nastale štete formiraju se povjerenstva za procjenu iste.

Članak 5.

Ove odredbe vrijede do proglašenja prestanka prirodne nesreće.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ovih odredbi vršit će Općinski stožer civilne zaštite Općine Ljubuški, koji će u okviru svojih nadležnosti poduzimati potrebne mjere.

Članak 7.

Ove odredbe stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Ljubuški.