MUP ŽZH obavještava javnost kako je stupio na snagu Zakon o oružju i streljivu

MUP ŽZH obavještava građane da je dana 18.04.2017. godine stupio na snagu Zakon o oružju i streljivu (“Narodne novine ŽZH” br.5/17 ) kojim se propisuju uvjeti za nabavu, držanje, držanje i nošenje, oduzimanje i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, osnivanje civilnih strelišta, vođenje evidencija te nadzor nad primjenom ovog Zakona. Cilj donošenja ovog Zakona je usklađivanje sa međunarodnim standardima u pogledu četiri ključna pitanja : definicije, kategorizacija oružja, izgled isprava o oružju i kaznene odredbe.

Fizičke i pravne osobe koje drže oružje bez isprava o oružju, isto mogu prijaviti Policijskoj upravi, prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Ukoliko to oružje ne potječe iz KD i nije predmet potrage, i ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, izdat će im se odgovarajuća isprava za takvo oružje, a protiv tih osoba neće se voditi sudski postupak. Fizičke i pravne osobe koje posjeduju oružje i streljivo čija je nabava, držanje i nošenje prema odredbama ovog Zakona zabranjeno dužne su to oružje i streljivo prijaviti Policijskoj upravi prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta, najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a protiv tih osoba neće se voditi kazneni postupak.

Svi vlasnici oružja dužni su sukladno ovom Zakonu podnijeti zahtjev za zamjenu isprave o oružju u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Pored općih uvjeta podnositelj zahtjeva mora ispunjavati i posebne uvjete kao što su liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost koje izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova s područja ŽZH, da ima uvjete za siguran smještaj i čuvanje oružja i da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja obavljat će pravne osobe koje imaju odobrenje MUP-a za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana o čemu se detaljno građani mogu informirati na web stranici MUP-a ŽZH gdje je objavljen Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja i u svim Policijskim upravama kod Referenta za oružje, navodi se u priopćenju MUP-a ŽZH.

SirokiBrijeg.info