Mladež HDZ BiH organizirala radionicu “Kako komunicirati u politici”

Mladež HDZ BiH organizirala je radionicu koja je mladima omogućila edukaciju o važnosti komuniciranja u politici. Radionica je održana u ponedjeljak 06. studenog 2017. godine na temu “Kako komunicirati u politici”.

Na početku radionice prisutnima se obratio predsjednik Mladeži HDZ BiH Mario Mikulić i rekao:

Cilj radionice je educirati mlade ljude u području javnog i političkog komuniciranja, a ovo je samo jedan u nizu dokaza koliko Mladež HDZ BiH pažnje posvećuje znanju i obrazovanju jer je to put ka napretku društva i nas samih kao mladih osoba.

Na radionici su obrađene tri teme, a prvu temu “Planiranje odnosa s medijima političkih stranaka” prezentirao je dr. sc. Ilija Musa govoreći o važnosti određivanja ciljnih medija, određivanju sadržaja koji se kroz njihove objave prenose ciljnim javnostima i posebnostima rada s različitim vrstama medija.

Nakon toga je Maja Ereš, istaknuta medijska djelatnica, novinarka i urednica prezentirala drugu temu “Pisane i govorne tehnike odnosa s javnošću.

“Javni nastup u politici” kao važan element komunikacije prezentirao je Marin Čuljak mag. politologije pri čemu je naglasio važnost poznavanja tehnika i pristupa prilikom javnog nastupa.

Ljubuski.net