MLADEN BEGIĆ: Prošlo je više od pola mandata ove vlasti i vrijeme je da podvučemo crtu

Predstavnici Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat HNS-a održali su sastanak s predsjednikom FBiH Marinkom Čavarom. Tim povodom Večernji list razgovarao je s ministrom branitelja ZHŽ-a i članom Odjela za branitelje HVO-a i Domovinski rat HNS-a Mladenom Begićem koji je još jednom upozorio na situaciju u kojoj se nalaze branitelji u BiH.

Predstavnici HNS-a održali su sastanak s predsjednikom FBiH Marinkom Čavarom. Koji je bio povod tog sastanka?

– Prošlo je više od pola mandata ove vlasti i vrijeme je da podvučemo crtu, izvršimo reviziju stanja u oblasti braniteljske populacije i definiramo način rješavanja krucijalnih problema u toj oblasti. Ključna pitanja odnose se na zakonodavni okvir i kapacitet Federalnog ministarstva branitelja da kreira i unutar sustava osigura prohodnost propisa kojima se osigurava zakonitost i transparentnost cijelog sustava. Nažalost, moram konstatirati kako uzroci sadašnjeg prilično lošeg stanja stoje u činjenici kako godinama nisu otklanjani uzroci nastajanja problema pa se širio prostor za gomilanje brojnih posljedica. Kada je u pitanju zakonitost, onda u prvom redu mislim na provedbu presuda Ustavnog suda koje nisu provedene, a odnose se na unutarnji ustroj Ministarstva i ključne zakone iz oblasti braniteljskih prava te dovode u pitanje legalnost donesenih akata, ali i legalnost samoga tijela. Podsjetit ću na činjenicu da se revizija branitelja provodi bez prethodno provedene presude Ustavnog suda i da za posljedicu imamo drugi krug tužbi branitelja kojima je u reviziji osporeno pravo. Inspekcija unutar Federalnog ministarstva branitelja funkcionira i provodi inspekcijski nadzor bez bilo kakvog zakonskog utemeljenja u organizacijskoj strukturi Ministarstva. Sektor vojnih evidencija također funkcionira i uz činjenice da je Ustavni sud FBiH donio presudu kojom je proglašena neustavnom uredba koja mu je osiguravala legalnost i zakonitost postupanja unutar Federalnog ministarstva branitelja.

Razgovarali ste i o Federalnom ministarstvu branitelja. Koje su vaše najveće zamjerke?

– Jedan od razloga sastanka s predsjednikom FBiH je i potreba da se pokrenu postupci koji će osigurati zakonit rad spomenutim tijelima ili obustaviti njihovo daljnje nezakonito djelovanje. To je naša demokratska obveza. Nedovoljan kapacitet Federalnog ministarstva branitelja koje mora biti stožer svih procesa na najbolji se način može prikazati kroz stalno nastojanje da se dogovori za rješavanje ključnih problema premještaju izvan resornog ministarstva zbog činjenice da je nacionalna struktura zaposlenih u Ministarstvu takva da ne osigurava zastupljenost pripadnika HVO-a u procesu bilo kakvog odlučivanja i sudjelovanja u izradi propisa, a samim tim nemaju ni utjecaja na njihovu prohodnost kroz Vladu i Parlament FBiH. Uporno inzistiranje na provođenju volje jednog naroda i provedba interesa pripadnika samo jedne komponente OS bez artikuliranja interesa hrvatskog naroda i HVO-a dovode do stalnih zastoja u pokušajima unapređenja i sustavnog rješenja kompletnog sustava. Federalno ministarstvo mora naći način kako će u sjedištu Ministarstva osigurati jednakopravnost zastupanja vojnih komponenti.

Jeste li zadovoljni dinamikom otklanjanja posljedica nezakonite revizije Zukana Heleza?

– Zadovoljni smo načinom provedbe revizije kada je u pitanju rad timova za reviziju, ali nismo zadovoljni dinamikom otklanjanja posljedica nezakonite revizije. Posebno smo nezadovoljni dinamikom rješavanja predmeta u kojima su pokrenuti upravni sporovi i načinom postupanja Federalnog ministarstva branitelja nakon što sudovi ponište odluke. Naime, još je uvijek na sudovima oko 2000 predmeta koji nisu riješeni u proteklih sedam godina. Dom naroda je u okviru izmjena i dopuna Zakona o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite usvojio amandman koji se odnosi na disperziju predmeta s Vrhovnog suda na županijske sudove, međutim, to još uvijek nije došlo na dnevni red Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i tko zna hoće li i kada. Dodamo li k tome činjenicu da svojim improvizacijama Federalno ministarstvo branitelja i nakon presude suda i poništenja odluke ne postupa sukladno važećim propisima, nego beskrajno dugo odugovlači postupak obračuna i isplate zaostataka, to je dovoljan signal da treba restartirati cijeli sustav kako bi se snažnije zaštitilo prava branitelja i suzbilo nezakonitost, netransparentnost, paralelizam i diskriminaciju branitelja.

Na što, po vašem mišljenju, upućuje uspostavljanje paralelnog sustava?

– U posljednje vrijeme problem predstavlja pojava paralelizama koji se odnose na postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja RVI i to treba odmah eliminirati. Nadležna institucija za medicinsko vještačenje je Institut za medicinsko vještačenje koji je utemeljen zakonom. Uz postojanje te institucije, u Federalnom ministarstvu branitelja angažirana je liječnica po ugovoru o djelu koja vrši paralelno vještačenje i na temelju čijih rezultata se pokreću procedure inspekcijskoga nadzora i kaznene prijave protiv branitelja. Moram napomenuti kako vjerodostojnost medicinske dokumentacije u postupku revizije sukladno zakonu vrše revizorski timovi za kontrolu i Odjel za upravno rješavanje. Sukladno navedenome, ni liječnici, ni inspekcija nemaju nikakve nadležnosti u postupku revizije i svako njihovo djelovanje predstavlja djelovanje paralelnog sustava i grubo kršenje važećih propisa. Jasne naznake uspostavljanja paralelnog sustava nam nedvosmisleno upućuju na zaključak da okončanjem postupka revizije neće biti završena revizija, nego će se nastaviti ciljana revizija preko inspekcije, a samim time će se nastaviti i kataklizma branitelja, što je neprihvatljivo.

“Zaboravljeni branitelji” u nekoliko navrata upozorili su na situaciju u kojoj se nalaze. Kako vidite riješenje njihovih problema?

– Kao prvu istinu želim reći da su “Zaboravljeni branitelji” branitelji. Kada pogledate njihove zahtjeve, točno možete locirati koja je adresa odgovornosti za rješavanje njihova problema. Meni se često postavljaju pitanja na koja ja kao predstavnik institucije nemam odgovora. Ta pitanja ćemo prije ili kasnije morati staviti na dnevni red i eliminirati ih iz svakodnevnog života kao političke teme koje se pojavljuju iz oporbenih struktura odmah nakon izgubljenih izbora. Već sam rekao da je to kategorija branitelja i da je treba rješavati kao problem razvojačenih branitelja, ne zato što ja tako mislim, nego zato što ona to jest. Živimo u raljama protektorata, MMF-a i vječitih dvojbi. Javnosti i braniteljima poznato je kako je bio u primjeni Zakon o razvojačenim braniteljima koji je pružao zavidnu razinu prava razvojačenim braniteljima, između ostalog, i pravo na prijevremeno umirovljenje i novčani dodatak koji se isplaćivao preko FZZZ-a. Zakon je stavljen izvan snage jer je bio neodrživ i to je naša dvojba, što je to realno, provedivo i održivo. Ne želimo sudjelovati u obmani branitelja. Spremni smo sudjelovati u izradi jedinstvenog zakona o braniteljima, ali nismo spremni podržati ništa u čemu nećemo institucionalni sudjelovati.

Kako gledate na objavu registra branitelja?

– Federalno ministarstvo branitelja već ima i registar branitelja i registar korisnika prava i stvarno ne vidim nikakav razlog zbog kojega se to u javnosti predstavlja kao nekakav bitan segment braniteljske agende kad znamo da u konačnici kao rezultat cijele te vike ne stoji nikakva realna dobrobit. Svi branitelji su registrirani u skupinama za vojne evidencije, a svi korisnici prava u financijskim bazama za isplate u Federalnom ministarstvu branitelja. Javna objava tih podataka je dosta složeniji predmet i mora biti regulirana Zakonom o objavi podataka. U postupku donošenja zakona moraju sudjelovati županijske skupštine temeljem odredbi Ustava odnosno podijeljene nadležnosti u ovoj oblasti.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnom umirovljenju je usvojen na Vladi, mogu li korisnici tog zakona očekivati njegovu skoru primjenu?

– Vlada FBiH je konačno na jubilarnoj, 100. sjednici usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnom umirovljenju i po skraćenom postupku uputila u Parlament FBiH. Zastupnici HNS-a i izaslanici u hrvatskom Klubu u Domu naroda će podržati taj zakon s obzirom na to da nam je želja ispraviti veliku nepravdu koja je nanesena ovoj populaciji branitelja. Odluka o zapovjednim dužnostima nije donesena sukladno propisima koji se odnose na rad Vlade, što je prigodom njezina donošenja jasno i detaljno iznio Ured za zakonodavstvo Vlade FBiH pa je stoga jedino razborito rješenje da se stavi izvan snage. Ako ne bude iskazana dobra volja, pokrenut ćemo sve ostale zakonske i ustavne mehanizme da se ta anomalija i formalno otkloni i da prestane biti predmet retoričkog nadmetanja.

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba