Grad Široki Brijeg proveo je svu potrebnu proceduru kako bi usvojio Strategiju razvitka. Široki Brijeg tako je dobio jedinstven dokument kao plan razvitka od 2017. do 2026.. koji će biti osnova za sve aktivnosti na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, poboljšanja infrastrukture i podizanja ukupne kvalitete života svih naših građana, kazao je Miro Kraljević gradonačelnik Širokog Brijega.

Grad je u proteklom razdoblju uložio milijunska sredstva u izgradnju kolektora na urbanom području grada. Prema planovima (vremenskim i financijskim) završeni su radovi na izgradnji kolektora A, B i C. Glavni zadatak službi trenutno je realizacija pročistača otpadnih voda čime bi se sustav povezao u cjelinu. Nakon dobivanja dozvole za rušenje, krenulo se u uklanjanje starog objekta. Trenutno se priprema teren za izgradnju. U tijeku je i revizija projekta nakon čega se kreće u realizaciju izgradnje postrojenja. Vrijednost radova iznosi 2 705 172 € bez PDV-a, a financirati će se kreditnim i grant sredstvima.

U tijeku je završetak planiranih radova na izgradnji komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Trn. Cilj ovog projekta je razvoj infrastrukture koja će doprinijeti održivom ekonomskom razvoju i poboljšanju životnog standarda. Također, cilj je osigurati uvjete za privlačenje domaćih i stranih investitora u Široki Brijeg. U gospodarskoj zoni Knešpolje završeni su određeni segmenti komunalne infrastrukture, a radi se na izgradnji glavne dovodne vodovodne cijevi. Lokalne tvrtke su izgradile ili trenutno grade tisuće četvornih metara korisne površine čime će povećati proizvodne ili skladišne kapacitete.

Stvaranjem uvjeta i izgradnjom proizvodnih kapaciteta, vjerujemo kako će doći do povećanja zaposlenosti i standarda naših građana. Brojni su projekti po mjesnim zajednicama i naseljima od održavanja do sanacije, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, školskih i drugih javnih objekata, kao i poboljšanje pružanja komunalnih usluga koje su od šireg društvenog interesa. Osim izdavajanja iz gradskog proračuna, imamo podršku od resornih ministarstava, Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Vlade Federacije BiH i drzave. Bez dobre suradnje s drugim razinama vlasti bilo bi teško sve projekte i planove realizirati, naglasio je Kraljević.

Kroz projekt prekogranične suradnje potaknuli smo razvoj turizma u jadranskom zaleđu, te je u tu svrhu odabrana specifična lokacija kao što je naš „Borak“. Kroz taj projekt osigurali smo 391.862,68 € bespovratnih sredstava. Glavni cilj je poboljšanje turističke ponude Grada.

Široki Brijeg je osim gospodarskog okarakteriziran kao sportsko i kulturno središte. Pomažemo naše sportaše, kako kolektivne klubove tako i pojedince. Što se tiče kulture imamo velikog potencijala i to koristimo i podržavamo niz projekata. Vjerujem kako uvijek možemo bolje, težimo tome i radimo na ostvarenju zacrtanih ciljeva, a sve na dobrobit naših građana, naglasio je Miro Kraljević gradonačelnik Širokog Brijega.

HDZ BiH