U Ljubuškom održan seminar “Trauma u procesu pomirenja”

LJUBUŠKI – Dvodnevni seminar “Trauma u procesu pomirenja” održan je u Ljubuškom 13. i 14. travnja.

Trauma centar, kao jedan od osam društveno potrebnih i korisnih projekta Humanitarno-karitativne organizacije “Kruh sv. Ante”, realizira seminare sa svrhom edukacije psihologa, pedagoga, prosvjetnih i socijalnih radnika, medicinskih radnika, vjerskih službenika i studenata o osnovama traume i njezinu utjecaju na osobu, obitelj i društvo.

Na taj način želi se doprinijeti širenju informacija o traumi, kao i podignuti svijest o važnosti educiranja o toj problematici u procesu pomirenja i izgradnje mira.

Budući da u postkonfliktnom društvu dolazi do psiho-biološke degeneracije koja se ogleda u porastu nasilja na svim razinama i u svim oblicima, te povećanju broja ovisnika i oboljelih od posttraumatskog stresa, seminarom se nastojalo pružiti bazično znanje osobama koje se u svom radu susreću s tom problematikom kako bi bili spremniji adekvatno odgovoriti zahtjevima svog poziva.

Seminar je bio baziran na situacijskom, afektivnom i interaktivnom učenju, a tematski je vezan za komunikaciju, prevenciju “profesionalnog sagorijevanja”, razlika i sličnost između stresa i traume, neurobiologija PTSP-a, simptomi PTSP-a, ciklus počinitelja i žrtve, trans-generacijski prijenos traume te izabrane traume i slave.

LJportal.com