LJUBUŠKI CIRKUS: Dom na Bučinama opet zatvoren, nakon što je predizborno bio otvoren

LJUBUŠKI – Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača prekjučer je posjetio Ljubuški, da bi pred kraj predizborne kampanje na općinskim izborima virtualnim otvaranjem Doma za stare i nemoćne na Bučinama i još jednom svečanošću podržao kandidaturu Nevenka Barbarića, piše portal Ljubuski.net.

Izgleda da otvaranje doma nije moglo čekati realni trenutak.

Stanje u Domu na Bučinama

Da bi se Dom na Bučinama stvarno otvorio potrebno je još mnogo posla, od onog upravnog, pa do organizacijskog, a Ministarstvo rada i socijalne politike F BiH mora transferirati još minimalno 2 milijuna KM da bi ustanova mogla nerentabilno poslovati.

Naime, kada bi Dom na Bučinama imao popunjen kapacitet od 100 korisnika ni tada ne bi mogao pokrivati troškove poslovanja bez dodatnih aktivnosti, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike baš inzistira da Dom isključivo posluje “o sebi”.

Svečanosti otvaranja nije nazočio niti jedan korisnik usluga, niti jedan zaposlenik, jer ih nema.

Na mjesti direktora je postavljen pravnik Marijan Čuvalo, a na čelu Upravnog odbora su tri lokalna člana HDZ BiH: Jozo Barišić (predsjednik), Ivan Ševo i Ivan Bebek. Ta trojka nije u mogućnosti staviti Dom na Bučinama u funkciju, jer za to treba imati organizacijskog znanja.

Trenutačno je prijavljeno samo 5 osoba, koje bi htjele koristiti usluge Doma.

Prije mjesec dana direktor Čuvalo je izjavio još jednu nebulozu, a to je da Dom može uspješno raditi sa 50-60 korisnika usluga. To je znak da ne zna, niti ima dokumentiranu, stvarno potrebitu, zakonsku organizaciju i unutarnje ustrojstvo Doma na Bučinama.

Uloga federalnog ministarstva

Za ne povjerovati je koliko je loše organizirano i kadrovirano ovo ministarstvo. Svim dosadašnjim nezakonitostima u Domu na Bučinama je kumovao pomoćnik ministra Miroslav Jurešić i pravnica Anja Andrić – Alibegović. Svaki novi ministar, pa i Vesko Drljača je nastavio istim ritmom, a Drljača je pravnik.

S dosadašnjim odnosom prema ovoj ustanovi, ona neće moći uredno funkcionirati. Politika neće do vijeka moći financirati neznanje i nestručnost.

Ovo nije ni prvi, ni posljednji put, da nešto otvarate puno vremena prije nego počne funkcionirati.

Ljubuski.net