Kreće digitalizacija u BiH: Uskoro će i građani Širokog Brijega moći bez smetnji gledati FTV!

Nakon izdavanja prvih dozvola za emitiranje digitalnog TV signala Regulatorna agencija za komunikacije BiH pristupila je pripremi prijedloga novih tehničkih standarda za TV prijemnike i TV konvertore, prenosi Srna.

Konačnu odluku o usvajanju novih tehničkih standarda donijeće Savjet ministara BiH, a zainteresirani će o tome biti detaljno obaviješteni u okviru promotivne kampanje koja će pratiti proces digitalizacije zemaljskog TV emitiranja u BiH, priopćeno je iz RAK-a.

Propisivanjem novih tehničkih standarda za TV prijemnike i smjernicama za njihovo plasiranje na tržište bit će osigurana zaštita stanovništva kako bi nabavili one TV prijemnike putem kojih će moći pratiti programe koji se emitiraju u digitalnom formatu.

Ove aktivnosti, navode iz RAK-a, usmjerene su prije svega ka stanovništvu koje TV programe prati isključivo uz pomoć antene. Stanovništvo koje ima pristup TV signalu putem neke od kablovskih mreža ne treba nabavljati nove TV prijemnike ili TV konvertore, jer već posjeduju konvertore koje su dobili od svog kablovskog operatera.

Agencija obavještava javnost da će se početak digitalnog emitiranja u BiH – eksperimentalna faza emitiranja – vršiti u DVB-T MPEG4 formatu na širem području Sarajeva, Banjaluke i Mostara, a stanovništvo će i dalje moći pratiti sve analogne programe kao i do sada.

U RAK-u očekuju da će u najskorije vrijeme Savjet ministara BiH donijeti odluke o primjeni najsuvremenijih standarda u emitiranju, nakon čega će započeti puna faza digitalizacije TV signala i postepeno gašenje analognih TV signala.

SirokiBrijeg.info