Koja je sljedeća laž o direktoru koji se i nakon smjene progoni?

Nedavno smo o ovome pisali

U namjeri da provjerimo informaciju s portala Slobodna Bosna i Oslobođenje o samovolji Direktora Operatora za OIEiEK Boriše Misirače koji kako se navodi nasljednicima ne dopušta da preuzmu Operator za obnovljive izvore energije.

Na ulazu u Operator zatekli smo zaštitara koji nas je informirao da su se ispred ulaza u prostorije Operatora u ponedjeljak 14.12. okupili: v.d. direktor, osoba koja se predstavila kao zamjenik Ministra Džindića Halko Balavac, tri osobe koja sebe nazivaju Upravni odbor Operatora za OIEiEK (Jasmin Lizde, Frano Glavaš i Ramiz Zajmović) te dio radnika koje je zaposlio 2014. godine Hajrudin Bećirović koji se predstavlja kao pomoćnik direktora. Kako se može uočiti s fotografija isti su praćeni s tri uniformirane osobe MUP-a HNŽ-a koji iako malo odvojeni očito pripadaju navedenoj skupini koja je željela ući u prostorije Operatora.

Pripadnici MUP-a HNŽ-a su mogli intervenirati po prijavi i to vlasnika kako se u tekstu navodi “firme“, a nikako na poziv, te je očito njihova nazočnost privatni dogovor nekog od prisutnih kojeg plaćaju građani HNŽ-a ili drugim riječima zloupotreba.

“Telefonirao sam direktoru da se nalaze ispred ulaza te da zahtijevaju da im se omogući ulaz na što sam dobio instrukcije da je danas 14.12.2020.godine te da s obzirom na datume u Odlukama a da se nisu najavili ranije kako bi ih direktor dočekao nemaju što tražiti danas i to iznenada i na ovaj način. Ne preuzimaju dužnost svi prisutni već samo v.d. direktor koji može doći 15.12. kad želi a da je direktor prisutan od početka radnog vremena. Također sam prenio direktoru da je Halko Balavac, zamjenik ministra Džindića donio Odluku Vlade FBiH na što mi je rečeno da on nije zamjenik već pomoćnik ministra, da nema on s Odlukom ništa pošto je službenik FMERI a ne Vlade FBIH ili poštar te da nema što tražiti u Operatoru”- govori nam zaštitar.

Putem telefona zamolili smo za pojašnjenje od Boriše Misirače, obzirom da se u člancima navode brojne kritike te da ne dozvoljava nasljednicima da preuzmu Operator, je li to točno?

„Nisam očekivao da će bilo tko doći nenajavljen a dopise tzv. Upravnog odbora po mom nalogu vraćeni su pošiljaocu ne otvoreni. Uvidom u Rješenje iz suda o registraciji Operatora vidi se da postoji samo jedno lice upisano i to odgovorno te ne postoje nikakvi upravni odbori kako sebe nazivaju službenici Ministarstva što im je naznačeno rješenju o imenovanju. Drago mi je da je ovaj dopis objavljen pošto službeni akt organa MORA BITI OVJEREN PEČATOM ORGANA UZ POTPIS LICA ODGOVORNOG ZA RA ISTOG. U nenajavljeni, privatnim kanalima pripadnici MUP – a HNK prisutni a da, znači tako ste dokaze iz postupaka uzimali i ubacivali falsificirane. Što kaže da će primopredaji prisustvovati Balavac Halko, a u kojem svojstvu? Publike ili svjedoka? Što on kome predaje? Svi radnici, možda jesu njima pošto oni računaju jedino Bećirovića i njegovu grupu koju je sam okupio ili se šalje neka poruka drugim uposlenim. Nažalost jedno od tih radnika koje ne priznajete je u bolnici , a troje pozitivno te nisu na poslu zbog bolesti. Drago mi je da vidim i gospođu Lakišić-Behram, da je ozdravila nakon skoro tri godine bolovanja. Nasljednicima ne dam da preuzmu Operator? Sve je ovim rečeno, valjda je jedan nasljednik i to dužnosti nije ostavinska rasprava u pitanju već primopredaja i to perioda u koje samo inspekcija imaju dva ormara dokumenata. Gosp. Doleček kada preuzme dužnost odgovara za prava o kojima je u upravnom postupku rješavao Operator strankama, ja naravno odgovaram za postupak rješavanja, ali ovakav nasilan ulazak te dostavljanje lažnih informacija lažno se predstavljajući samo se širi panika među strankama, a zbog svega sumnjam u namjere da se uništi određena dokumentacija ili prikrije s obzirom na broj ljudi od kojih su pojedini tražili rad od kuće zbog akutnih oboljenja. Sve u Operatoru nije ni moje ni bilo koga tko bude obnašao dužnost direktora već pripada FBIH te zbog ovakvih barbarskih postupaka insistirat ću da se detaljno popiše sve što je bitno od dokumentacije” kazao nam je između ostalog Misirača.

Pitali smo ga osporava li bilo što u primopredaji dužnosti novoizabranom v.d. direktoru Željku Dolečeku?

“Da nešto osporavam ne bih predao pečat gosp. Dolečeku iako sam još u tom momentu odgovoran kao lice upisano u sudu. Evo završena je i predaja službenih vozila uz prethodno utvrđivanje ispravnosti istih. Pa nije ovo moje, niti će postati od onoga tko dođe a ne znam kako ovaj tzv. upravni odbor nije sramota da se predstavljaju u ime Operatora pa bar da ste sačekali prvi dan gosp. Dolečeka da ga zaobiđete u komunikaciji kao što ste meni radili skupa sa vama sličnim u drugim organima. Pa valjda gosp. Doleček treba da se obrati a ne vi, samo pokazujete nepoštivanje njegovog stava i prava da ga iznese sam da li kao fizičko ili kao odgovorno lice koje predstavlja Operator. Sramota kakav cirkus pravite od državnih institucija svih građana koje sami navodite preuzimate samo ne znam kako pošto ste svi već radili tu duže od mene i na koji način da očekuju da im se rješavaju prava stranke poslije vaše preuzimanja? Vidim da je Bećirović i ovom nekom Statutu koji prvi put vidim a usvojio ga je upravni odbor te dostavio dopisom bez pečata i broja protokola a po sadržaju mogu samo poručiti v.d. direktoru da se čuva od svakoga oko njega jer on jedini odgovara za sve što se desi, a i da sam mu na raspolaganju što god misli da mogu pomoći” odgovorio je donedavni direktor OIEiEK Boriša Misirača.

Jedino što možemo konstatirati na kraju kako onda svi znaju da Boriša Misirača nema poslovne sposobnosti osim njega samoga. Koliki obim kriminala se prikriva ili priprema kada se koriste i ovakve lako dokazive laži!

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info