Kamenoklesarski radovi oko župne crkve na Rasnu

ŠIROKI BRIJEG – Ovih dana uz crkvu na Rasnu poduzeti su radovu na uređenju crkvenog dvorišta. Posebno se planira urediti zelena površina na sjeveroistočnom platu, a u sklopu kojega je izvršena obnova i dogradnja kamenog zida.

Kameni zid je fugiran te očišćen, tj. izvršeno je pjeskarenje kamenog zida. Ovim kamenoklesarskim zahvatom vodilo se računa da se sve uklopi prema kamenoj ljepotici, našoj župnoj crkvi – rekao je fra Ignacije Alerić, župni upravitelj župe Rasno.

U sklopu ovih radova, na župnoj kući, možemo slobodno kazati izvršeni su konzervatorsko-restauratorskih radova na ulazu u staru župnu kapelu koja je podignuta davne 1882. godine. Danas je očuvan dio kamenog zida koji će svjedočiti o kamenoklesarskom umijeću naših predaka.

Rasnoportal.net