„Istraživanje o položaju mladih u Bosni i Hercegovini 2019. godine“ projekt je proveden od strane Nevladine organizacije „UZUM“ diljem Bosne i Hercegovine, kako na terenu, tako i putem interneta.

U istom je sudjelovalo 400 ispitanika u starosti od 16 do 30 godina koji žive u Bosni i Hercegovini. Isto je provedeno u drugom dijelu 2019. godine.

Istraživanjem su obuhvaćena pitanja kojima se na najbolji mogući način željelo prikazati strukturu mladih koji sudjeluju u istraživanju, ali i pronaći odgovore na najvažnije pitanja i probleme vezane za mlade u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na postotak ispitanika, rezultati istraživanja relevantni su za Federaciju BiH i Brčko Distrikt, dok za Republiku Srpsku nisu relevantni zbog malog broja ispitanika iz RS-a koji su sudjelovali u istraživanju.

U nastavku donosimo sažetak odgovora na 36 pitanja na koje su ispitanici odgovarali.

Dob ispitanika:

38,8% ispitanika ima između 16 i 18 godina
36,9% ih je starosti između 19 i 25 godina
24,3% ispitanika ima između 26 i 30 godina.

Spol:

59,2% ispitanika je muškog spola.
40,8% je ženskog spola.

Prebivalište:

58,3% ispitanika živi u Federaciji BiH
1% ispitanika živi u Republici Srpskoj
38,7% izjasnilo se kako živi u Brčko Distriktu
2% se izjasnilo kako trajno živi u inozemstvu.

Nacionalnost:

64,4% ispitanika izjasnili su se kao Hrvati
22,8% izjasnilo se kao Bošnjaci
11,9% izjasnilo se kao Srbi
0,9% izjasnilo se kao nacionalno neopredijeljenima

Zadovoljstvo ispitanika njihovim životima:

63,4% ispitanika odgovorilo je kako je zadovoljno svojim životom
18,8% izabralo je odgovor „ne“
17,8% odgovorilo je kako nisu sigurni.

Trenutni status (bilo je moguće izabrati više opcija):

33,3% ispitanika odgovorilo je kako radi
28,7% ispitanika studira
3,9% ispitanika nezaposleno je nakon završenog školovanja
38,6% ispitanika ide u školu
2% ispitanika izabralo je neke druge opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Trenutni status veze:

55,4% ispitanika odgovorilo je da je slobodno
34,7% odgovorilo je da je u vezi
5% odgovorilo je da je u braku
5% ispitanika izabralo je opciju ostalo

Gdje i s kim žive ispitanici:

81,4% ispitanika izjasnilo se da živi s roditeljima
4,9% izjasnilo se da živi s mužem/ženom
2% izjasnilo se da živi s cimerom/cimericom
9,8% izjasnilo se da živi samostalno
2,9% izjasnilo se da živi s partnerom/partnericom
2% ispitanika izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Što od navedenoga ispitanici imaju u svom vlasništvu? (Moguće više opcija)

23,5% ispitanika odgovorilo je kako posjeduje automobil
39,2% odgovorilo je kako imaju ušteđevinu
11,8% posjeduje nekretninu
1% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima
45,1% odgovorilo je kako ne posjeduje ništa od navedenoga.

Stručna sprema:

54,9% ispitanih odgovorilo je kako ima srednju stručnu spremu (SSS)
30,4% ispitanih odgovorilo je kako ima visoku stručnu spremu (VSS)
9,8% ispitanih odgovorilo je da ima višu stručnu spremu (VŠS)
4,9% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Ocjena trenutačne ukupne situacije u BiH:

24,5% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 1
42,2% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 2
25,5% ocijenilo je istu ocjenom 3
5,9% trenutnu situaciju ocijenilo je ocjenom 4
2 % ocijenilo je situaciju u BiH ocjenom 5.

Ocjena položaja mladih u BiH:

29,4% ispitanika ocijenilo je položaj mladih u BiH ocjenom 1
44,1% ocjenom 2
19,6% ocjenom 3
4,9% ocjenom 4
2% ocjenom 5.

Ocjena sadržaja za mlade u BiH:

42,2% ispitanika sadržaje za mlade u BiH ocijenilo je ocjenom 1
31,4% ocjenom 2
17,6% ocjenom 3
4,9% ocjenom 4
3,9% ocjenom 5.

Ocjena obrazovnih institucija u kojima se ispitanici školuju:

23,5% ispitanika ocijenilo je rad obrazovnih institucija u kojima se školuju ocjenom 1
31,4% iste je ocijenilo ocjenom 2
29,4% ocjenom 3
10,8% ocjenom 4
4,9% ispitanika smatra kako obrazovne institucije zaslužuju ocjenu 5.

Zadovoljstvo radnim mjestom za ispitanike koji su zaposleni:

12% ispitanika koji su zaposleni svoje radno mjesto ocijenilo je ocjenom 1
10% s ocjenom 2
14% s ocjenom 3
36% s ocjenom 4
28% zaposlenih smatra kako njihovo radno mjesto zaslužuje ocjenu 5.

Visina mjesečne plaće (uključujući topli obrok, prijevoz…) za ispitanike koji su zaposleni

11,1% ispitanika odgovorilo je kako im je plaća u iznosu do 500 KM
13,3% ima plaću između između 500 i 699 KM
28,9% ima plaću između 700 i 999 KM
33,3% ima plaću između 1000 i 1499 KM
8,9% ima plaću između 1500 i 1999 KM
Nitko od ispitanih nije odgovorio kako ima plaću između 2000 i 2499 KM
4,5% ispitanih odgovorilo je kako ima plaću veću od 2500 KM

Rade li u zaposleni ispitanici u struci?

53,5% ispitanika koji su zaposleni odgovorilo je kako radi u struci
46,5% nije zaposleno u struci

Što je mladima najvažnije na radnom mjestu?

62,7% smatra kako je najvažnije poštivanje prava radnika
35,3% ispitanih najvažnijim smatra plaću
2% izabralo je normalnu radnu sredinu ili je istaknulo kako poštivanje prava radnika uključuje i dovoljno dobru plaću.

Bi li ispitanici radili posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama?

62,7% ispitanika odgovorilo je kako bi radilo posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama ako nemaju drugog izbora
20,6% ispitanika izabralo je odgovor „da“
16,7% odgovorilo je „ne“

Gdje ispitanici vide svoju budućnost?

36,3% mladih odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini
31,4% ispitanika odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u inozemstvu
32,4% odgovorilo je kako nije sigurno.

Najveći problem Bosne i Hercegovine:

38,2% ispitanika najvećim problemom u BiH smatra zapošljavanje preko veze
30,4% nacionalne podjele
25,5% nesigurnost
5,9% ispitanika izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenim opcijama.

U kojem bi slučaju mladi napustili Bosnu i Hercegovinu?

68,6% ispitanih BiH bi napustili nakon više prepreka (pri zapošljavanju i slično)
10,8% BiH bi napustilo nakon jedne prepreke
20,6% ne bi napustilo BiH unatoč svim preprekama.

Nudi li BiH dovoljno prilika mladima?

81,4% ispitanih smatra kako BiH ne nudi dovoljno prilika mladima
9,8% nije sigurno
8,8% smatra kako BiH nudi dovoljno prilika mladima.

Bi li mladi pokrenuli privatni biznis kada bi bili u mogućnosti?

73,5% ispitanih pokrenulo bi vlastiti biznis kada bi bilo u mogućnosti
16,7% ispitanih nije sigurno
9,8% ne bi pokrenulo privatni biznis

Gdje bi mladi radije radili?

60,2% radije bi radilo u državnoj službi, javnim institucijama i javnim poduzećima
21,4% radije bi radilo u privatnim poduzećima
18,4% ispitanika nije sigurno

Poslovi u inozemstvu koje mladi ne bi radili u BiH

45,6% ispitanika radilo bi u inozemstvu poslove koje ne bi radili u BiH ako je bolja plaća
43,7% ne bi u inozemstvu radilo poslove koje ne bi radili i u BiH
10,7% radilo bi u inozemstvu poslove koje ne bi radili u BiH

Tko je najviše odgovoran za trenutnu situaciju u BiH?

52,9% ispitanika odgovorilo je kako su svi podjednako odgovorni za trenutnu situaciju u BiH
31,4% smatra kako su najodgovorniji političari
7,8% odgovorilo je kako su najodgovorniji građani
6,5% odgovorilo je kako je najodgovornija međunarodna zajednica
1,4% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Čine li vlasti dovoljno da zadrže mlade u BiH?

92,2% mladih smatra kako vlasti ne čine dovoljno da zadrže mlade u BiH
5,9% odgovorilo je kako ne znaju
1,9% smatra kako vlasti dovoljno čine da zadrže mlade u BiH.

Jesu li trenutni zakoni u BiH povoljni za mlade?

74,5% ispitanika smatra kako trenutni zakoni u BiH nisu povoljni za mlade
21,6% ispitanika odgovorilo je kako nisu upoznati
3,9% ispitanika odgovorilo je s „da“.

Financijska samostalnost:

60,8% odgovorilo je kako se još nije financijski osamostalilo
26,5% ispitanika financijski se osamostalilo od 19. do 25. godine života
6,9% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između 26. i 30. godine
5,9% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između 16. i 18. godine.

Važnost nacionalne i vjerske pripadnosti za ispitanike:

49% ispitanika smatra kako im je nacionalna i vjerska pripadnost u potpunosti važna
19,6% odgovorilo je kako im je većinom važna
11,8% odgovorilo je kako im je ista niti važna niti nevažna
6,9% smatra kako im je ova pripadnost većinom nevažna
12,7% odgovorilo je kako im je u potpunosti nevažna.

Članstvo u političkim strankama:

48% ispitanika odgovorilo je kako nisu članovi političke stranke te ne planiraju postati
41,2% odgovorilo je kako su članovi neke od političkih stranaka
10,8% odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati.

Mladi i redoviti izlazak na izbore:

55,9% ispitanih redovito izlazi na izbore
14,7% ne izlazi redovito na izbore
29,4% odgovorilo je kako nema još 18 godina

Članstvo u udrugama građana:

39,2% ispitanih odgovorilo je kako nisu članovi neke od udruge građana i ne planiraju postati
26,5% ispitanih odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati
34% ispitanih odgovorilo je kako su članovi neke od udruga građana.

Zanimanje za aktualnu društvenu i političku situaciju u BiH:

30,1% odgovorilo je kako ih u potpunosti zanima aktualna društvena i politička situacija u BiH
19,4% ispitanika ista većinom zanima
24,3% ista niti zanima niti ne zanima
17,5% većinom ne zanima aktualna društvena i politička situacija u BiH
8,7% ispitanih uopće ne zanima aktualna situacija.

Gdje se mladi najčešće informiraju o društvenoj i političkoj situaciji:

75,7% ispitanika najčešće se informira putem Interneta
17,5% putem televizije
3,9% putem novina
1% putem radija
1,9% izabralo je opciju „ostalo“

SirokiBrijeg.info