Udruga „Pravi Put“ Ledinac Grude nositelj projekta pod nazivom „Virtualno mapiranje spomenika u BiH“

Udruga „Pravi Put“ Ledinac Grude je nositelj projekta pod nazivom „Virtualno mapiranje spomenika u BiH“ izrada Web registra podataka spomeničke baštine u BiH

Naime, radeći na projektima koje je realizirala udruga “Pravi put”, stvorila se prigoda za bliže spoznaje razvojne i turističke potencijale povijesno-kulturne baštine u Bosni i Hercegovini. U tom smislu prepoznat je nedostatak jedinstvenog registra povijesno-kuluturne baštine i objekata značajnih za opstanak u Bosni i Hercegovini.

Web registar podataka spomeničke baštine u Bosni i Hercegovini ujedno je i prva baza podataka ovoga tipa u Bosni i Hercegovini, koja se ne bavi samo određenim problemom ili uskim krugom koreliranih problema, nego pokušajem obuhvata većine dosadašnjih spoznaja u Bosni i Hercegovini, kao i promocije istog i uvrštavanje u turističku ponudu. Web registar je zamišljena je kao integrirani modularni sistem.

Radeći razne projektne analize, a koje su vezane za upravljanje turističkim destinacijama došlo sam do spoznaje kako u Bosni i Hercegovini postoji dubinski problem zaštite, očuvanja i promocije povijesno-kulturne, ali i prirodne baštine u Bosni i Hercegovini. U tom smislu identificiran je problem i potrebe rada na dubinskoj analizi, kreiranju popisa i mapiranja povijesno-kulturnih spomenika, te dizajniranja web registra istih. Svako društvo ima obvezu da sačuva svoju nacionalnu i kulturnu baštinu, tj da čuva kako za sebe tako i za buduće generacije. U Bosni i Hercegovini trenutno nema sustavnih riješenja za očuvanje, zaštitu i promociju kulturno povijesne baštine.

Web registar je započet sa radom od studenog 2020, gdje tim ljudi radi na dizajniranju web registara sa najznačajnim nalazima iz terenskog istraživanja, tiskanje brošure i Monografiju. Na ovim poslovima bit će anagažirana osoba sa višegodišnjim iskustvom u kreiranju web platformi.

Svi akteri smatraju kako je problemsko pitanje izdiferencirano i utemeljno na unaprijed dobro izvršenim pripreminm aktivnostima, te da će realizacija aktivnosti svakako doprinijeti da se postigne opći cilj projekta.

Kako navode iz Udruge „Pravi Put“ cilj projekta je istražiti i mapirati najvažnije kulturno-povijesne spomenike od posebnog značaja u Bosni i Hercegovini, te njihovo uvrštavanje u turističku ponudu Bosne i Hercegovine. Znanstveno utemeljeno interpretirani i revalorizirani rezultati tih istraživanja mogu činiti egzaktan temelj i velik potencijal za budući razvoj ruralnog i kulturnog turizma, na području Bosne i Hercegovine.

Ovakvo istraživanje, potencijalno pruža dodatnu kvalitetu i sadržaj u sagledavanju i revitalizaciji kulture življene svakodnevice područja Bosne i Hercegovine, kroz okvire interkulturalnosti te vezano za procese usmjerene k (re)valorizaciji, revitalizaciji i održivom razvoja.

U tom smislu osmišljen je i ovaj rad i istraživanje, da se mapiraju i registiraju na jednom mjestu svi spomenici od posebnog značaja u Bosni i Hercegovini, a da se posebno ukaže na ugrožene spomenike nagrižene od zuba vrmena ili nedostatke i nemogućnosti za njihovu brigu.

SirokiBrijeg.info