JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg ovlašteno je od strane Gradskog vijeća Široki Brijeg za obavljanje komunalnih djelatnosti prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada fizičkim i pravnim osobama na teritoriju Grada, kao i za održavanje i čišćenje zelenih i ostalih javnih površina.

Po Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Županije Zpadnohercegovačke, broj: 9/13) i Odluke o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Širokog Brijega, broj: 4/2000), kao i izmjenama i dopunama iste (Službeni glasnik Grada Širokog Brijega, broj: 8/2014) „komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad koji je po svojim svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima“.

Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i sl.).

Apeliramo na građane da pod komunalni otpad ne odlažu organski otpad, poput pokošene trave, lišća, granja, pepela i slično. Ovu vrstu otpada možete iskoristiti za dobivanje odličnog prirodnog gnojiva-komposta. Dakle, biootpad nije komunalni otpad, a čini gotovo trećinu kućnog otpada. Često se događa da prilikom prikupljanja komunalnog otpada na hrpama budu čak i lešine uginulih životinja. Molimo da ih ubuduće ne ostavljate sa komunalnim otpadom, jer to nikako ne može ići na komunalnu deponiju. Građevinski otpad također nije komunalni otpad, a nama jako poskupljuje deponiranje.

Sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevina, svaka radnja, firma i bilo koja osoba koja proizvodi komunalni otpad, dužni su i obvezni osim korištenja usluga JKP „Čistoća“, sa istim sklopiti Ugovor o korištenju usluge, te redovito i u roku plaćati račune sukladno važećem cjeniku usluge, odnosno ispostavljenom računu.

Uprava JKP „Čistoće“ poziva građane i pravne subjekte da poštuju Odluku o komunalnom redu i da sklope Ugovor. To mogu učiniti svakog radnog dana od 7-15 sati u prostorijama Uprave (Kranjčevićeva 1, Široki Brijeg). Sve dodatne informacije možete dobit na tel: 039/ 705-253.

Također želimo istaknuti kako su djelatnici „Čistoće“ na terenu već u samo svitanje, dok većina stanovništva još spava. Svojim rado nastojimo osigurati brzu i kvalitetnu uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, a otvoreni smo za sve sugestije i kritike građana. Nažalost plaće djelatnika često su upitne, zbog velikog broja neodgovornih korisnika koji izbjegavaju plaćanje usluga JKP „Čistoća“ i tako krše Odluku o komunalnom redu.

Namjera je JKP „Čistoća“ i Grada Širokog Brijega da naš grad u cjelini budu čisti i bez smeća. Svim našim dosadašnjim korisnicima usluge koji su redovito izmirivali svoje obveze iskreno zahvaljujemo, a one koje izbjegavaju plaćanje komunalnih usluga pozivamo da poštuju Odluku o komunalnom redu i tako daju svoj doprinos za ljepši i čistiji Široki Brijeg.

SirokiBrijeg.info