Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

Na osnovu člana 30. stav (1) Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije“ BiH, broj 74/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POMOĆI SUBJEKTIMA IZ POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG SEKTORA

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju izvozno orijentirana gospodarska društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti koji su ostvarili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini (vlastita proizvodnja, otkup ili prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije BiH).

Maksimalni dozvoljeni iznos financijske pomoći koji se može dodijeliti jednom korisniku po ovom Javnom pozivu ne može prijeći iznos od 700.000 KM.

Javni poziv objavljen je 23.10.2020 i ostaje otvoren 21 dan od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 039/702-851- Ured za Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata.

Opširnije o javnom pozivu pročitajte OVDJE!