JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja općine Posušje

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 4/05, 4/08, 4/11 i 5/11), Odbor za dodjelu javnih priznanja, upućuje

JAVNI POZIV za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja općine Posušje

Općina Posušje dodjeljuje javna priznanja općine:

Počasni građanin općine Posušje
Zlatna plaketa «Grb općine Posušje»
Zahvalnica općine Posušje

Počasnim građaninom općine mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku općine ili podizanju ugleda općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.

Zlatna plaketa «Grb općine Posušje» posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.

Zahvalnica općine Posušje je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa, za konkretan uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos razvoju i ugledu općine, sukladno kriterijima koje donosi Općinsko vijeće.

Poticaj za proglašenje Počasnog građanina općine mogu dati vijećnik Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i Načelnik općine Posušje, a poticaj za dodjelu Zlatne plakete «Grb općine Posušje» i Zahvalnice općine Posušje može dati građanin, vijećnik Općinskog vijeća, Načelnik općine Posušje, mjesna zajednica, ustanove, udruge građana i dr. pravne osobe.

Poticaj se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku i mora sadržavati:

podatke o podnositelju zahtjeva

životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,

odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Odbor za dodjelu javnih priznanja prosuđuje poticaje i podnosi Općinskom vijeću prijedloge za dodjelu javnih priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja općine, donosi Općinsko vijeće.

Javna priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine, 15. kolovoza.

Rok za podnošenje poticaja je do 16. lipnja 2017. godine.

Poticaji s obrazloženjem podnose se na adresu:

Općinsko vijeće općine Posušje

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Ulica fra Grge Martića 30

88240 Posušje

Predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja
Ivan Lončar