Na temelju članka 9. Statuta Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 1/16) i članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima grada/općine Široki Brijeg («Službeni glasnik grada/općine Široki Brijeg», broj: 3/02 i 7/09), Odbor za dodjelu javnih priznanja dana 6.6.2017. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Grad Široki Brijeg dodjeljuje javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku našeg Grada ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima.

Javna priznanja Grada su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega».

Počasni građanin Grada Širokog Brijega, može biti građanin koji je osobno i značajno doprinio napretku Grada ili podizanju ugleda Grada.

Zlatna plaketa «Grb Grada Širokog Brijega», je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Grada.

Inicijativu za proglašenje počasnog građanina Grada mogu podnijeti: vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik, a za dodjelu Zlatne plakete: građani, vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijave (inicijative) za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati:

– podatke o podnositelju inicijative,
– životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,
– odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan Grada Širokog Brijega.

Rok za podnošenje prijava je 3.7.2017. godine.

Inicijative s obrazloženjem dostaviti na adresu:

GRADSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG
– Odbor za dodjelu javnih priznanja –
Ul. fra Didaka Buntića br. 11.
ŠIROKI BRIJEG
Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Grad Široki Brijeg
– Odbor za dodjelu javnih priznanja –
Broj: ODJP 2/17
Široki Brijeg, 6.6.2017. godine

Predsjednik Odbora
Vinko Topić,dipl.ing.agr.