Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za kapitalna investiranja općinu Ljubuški

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za kapitalna investiranja općinu Ljubuški

0
JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za kapitalna investiranja općinu Ljubuški

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina. Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće.

Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški.

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

• Građani općine Ljubuški

• Radna tijela Općinskog vijeća

• Općinski načelnik

• Službe za upravu

• Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije

• Mjesne zajednice

• Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Zrinskofrankopanska 71 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba. Sve dodatne informacije možete dobiti u Uredu Općinskog načelnika, kontakt osoba Antonio Radić,na broj telefona 835-546, mobitel: 063/008-535.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu:

Općina Ljubuški, Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je od 15.09.2017. do 29.09.2017. godine.

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK