JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2020/21 godinu

Na temelju članka 1. i 2. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2020/21 godinu

1.U akademskoj 2020/21 godini, (od 1. listopada 2020. do 31. srpnja 2021.), dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) mjesečno.

2.Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija. Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

3.Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:

a) potvrdu o prebivalištu
b) rodni list
c) potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
d) potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
e) student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
f) student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
g) student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
h) student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
i) student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
j) student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
k) student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
l) ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

4.Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

5.Kriteriji za dodjelu stipendija;

a) uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
b) studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija, medicina i logopedija)
c) završena godina fakulteta
d) teška bolest ili invalidnost studenta
e) teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
f) studenti bez roditelja
g) nezaposlenost roditelja
h) ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
i) studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.

6.Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.

7.Natječaj ostaje otvoren do 03.11.2020. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8.Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.

Općinski načelnik
Branko Bago