HRS: Netransparentno i nezakonito trošenje proračunskog novca grada Širokog Brijega

Proračunski novac grada Širokog Brijega se troši netransparentno, nenamjenski i protivno Zakonu o proračunima. Kao da se radi o privatnom sredstvima čelnika gradske uprave, a ne sredstvima poreznih obveznika. Najbolji dokaz tome su odobreni grantovi pojedincima i udrugama, subvencije javnim poduzećima, kao i donacije političkim strankama, kao što je to slučaj sa HDZ1990. Vijećnica HRS-a Antonija Banožić je u skladu sa Statutom Grada Širokog Brijega zatražila detaljno izvješće izvršenja proračuna po pojedinačnim kontima.

Ponukani medijskim priopćenjima sa sjednice gradskog vijeća Širokog Brijega, dužni smo reagirati na „optimizam zbog viška prihoda“ u kasi Širokog Brijega, jer to nema nikakve veze sa istinom. Radi se isključivo o lošoj izradi plana izvršenja proračuna, na osnovu kojeg su ostvareni „prihodi“. To nije ništa drugo nego prikrivanje nezakonitog i netransparentnog trošenja novaca, kao i prikrivanje loše financijske situacije grada. Primjerice, na sjednici gradskog vijeća rečeno kako „grad uredno izmiruje obveze prema bankama“, što nije istina. Vijećnica HRS-a pismenim putem je zatražila pojašnjenje kako je moguće da Grad Široki plaća 424,17% više od predviđenog (ukupno 81.330 KM) zbog neizvršavanja obveza prema bankama od kojih su uzete pozajmice? Također, zatražili smo i odgovor na pitanje kako je moguće da 47% cijelog proračuna ide na plaće, što je protivno Zakonu, o čemu se svojedobno očitovao i Ured za reviziju institucija BiH? Bez ikakvih zakonski obveznih pravilnika o financiranju udruga iz proračuna, dodjeljivanja grantova pojedincima i subvencioniranju poduzeća, podijeljeno je preko 1,5 milijuna KM, što putem novčanih, što nenovčanih donacija. U dodjeljivanju istih vodilo se isključivo voljom gradske uprave, nikako zakonski reguliranim propisima.

Tako imamo slučaj da pojedine osnovne škole zbog nedostatka sredstava ne mogu zadovoljiti osnovne higijenske uvjete, definirane zakonom i pedagoškim standardima, ali zato se godinama donira prostor gradonačelniku bliskih suradnika, organizacija i političkih stranaka, kao što je to slučaj sa HDZ1990. Naime, Središnje izborno povjerenstvo je službenim aktom (str.6) opomenulo gradsku administraciju, te spomenutu stranku da time krše cijeli niz zakonskih odredbi. Radi li se o vraćanju za usluge pomaganja oko „organizacije“ biračkih kutija za vrijeme izbora, ili neke druge usluge, ne želimo i nećemo ulaziti u to, no smatramo sramotnim da recimo pojedine humanitarne organizacije koje rade sa socijalno najugroženijim kategorijama u Širokom Brijegu jedva krpe kraj s krajem zbog cijene najma prostora, grad donira prostore političkim strankama.

Nećemo dopustiti da se problem netransparentnog trošenja proračunskog novca, kao i činjenica sve manjeg priliva novca u gradsku kasu gura pod tepih, bježeći od odgovornosti, kao što je to slučaj sa sve lošijom demografskom slikom u Širokom Brijegu. Zato smo na sjednici pitali gradonačelnika i to je li manjak od preko 200 učenika u školama u odnosu na prošlu godinu (brojka koja se dobila na osnovu prezentiranih izvješća širokobrijeških škola), dio propagande koju vrše „oni koji ne vole hrvatski narod“ ili je to realan problem koji mora imati sustavan pristup rješavanju? Zato smo službenim putem, u skladu sa Statutom grada i u skladu sa Zakonom o proračunima, zatražili izvješća o utrošku sredstava po pojedinačnim kontima, kako bi se utvrdilo kome, na koji način i u koje namjene se troši novac poreznih obveznika,jer se on mora trošiti javno, transparentno i u službi građana, nikako u službi dežurne politike i potrebe izborne kampanje.

G.O. Hrvatske republikanske stranke Široki Brijeg