Građanima F BiH preko interneta omogućen uvid u zemljišnoknjižne podatke

Putem zemljišnoknjižno informacijskog sustava “e-Grunt“ građanima Federacije BiH od jučer je omogućen uvid u zemljišnoknjižne podatke na osnovu broja parcela i broja zemljišnoknjižnog uloška te praćenje statusa predmeta u zemljišnoknjižnom uredu.

Potvrdio je to Feni federalni ministar pravde Mato Jozić na današnjoj internet prezentaciji zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH, na kojoj je predstavljen zemljišnoknjižni informacijski sustav “e-Grunt“.

“Navedeni podaci su zaštićeni na osnovu Zakona o zaštiti osobnih podataka i neće biti zloupotrijebljeni. Ovim se podacima služe policija, notari odvjetnici i svi ljudi koji su vezani za zemljišnoknjižne urede”, kazao je Jozić.

Objavljivanjem zemljišnoknjižnih podataka na internetu u Federaciji BiH je završen proces digitalizacije zemljišnoknjižnih podataka.

“Na osnovu toga poboljšava se ambijent ulaganja i razvoja, što je u funkciji Reformske agende, te postavljamo uvjete da svi zainteresirani ulagači u FBiH mogu pristupiti podacima i provjeri u zemljišnoknjižnim uredima”, dodao je Jozić.

Federalni premijer Fadil Novalić na prezentaciji je isprobao rad informacijskog sustava “e-Grunt“, koji će, kako je poručio prisutnima, utjecati na privlačenje domaćih i stranih investicija.

“Uvjet za pristupanje Europskoj uniji bit će sređeno i točno stanje u sektoru zemljišne administracije, katastra i zemljišne knjige, odnosno prostornih podataka uopće. Zato sam zadovoljan da smo stigli do faze prezentacije projekta”, kazao je Novalić.

Posebnu zahvalnost na tehničkoj i financijskoj pomoći izrazio je šefici Ureda Svjetske banke u BiH Tatjani Proskurjakovoj, koja ja istakla da je 500.000 ljudi primilo izravnu pomoć usljed boljeg upravljanja zemljišnoknjižnim podacima u okviru projekta registracije nekretnina.

Projekt su proveli Federalno ministarstvo pravde i Federalna uprava za geodetske poslove i imovinskopravne poslove, a time je osigurano održavanje zemljišnoknjižnog softvera “e-Grunt”, kao i održavanje uspostavljenih VPN konekcija zemljišnoknjižnih ureda i središnje lokacije u Federalnom ministarstvu pravde, kao i obuke privremenih zemljišnoknjižnih referenata.

“Cilj nam je stvaranje jedinstvene baze podataka o nekretninama, jer želimo pojednostaviti sustav zemljišne administracije u Federaciji BiH, odnosno imati točne, sigurne i pouzdane podatke o nekretninama što je osnova rješavanja temeljnih pitanja u prostoru, tržišta nekretnina i tržišnog gospodarstva u cjelini”, rekao je direktor Federalne uprave za geodetske poslove i imovinskopravne poslove Željko Obradović.

Fena