ŠIROKI BRIJEG – U tijeku je projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području grada Širokog Brijega i prigradskih naselja.

U sklopu ovog projekta je predviđena zamjena 949 svjetiljki sa energetski neefikasnim žaruljama sa novim svjetiljkama sa energetski efikasnom LED rasvjetom.

U postojećoj rasvjeti na nekim područjima su ugrađene svjetiljke sa neodgovarajućim izvorima svjetlosti te je to područje previše ili premalo osvijetljeno, također dio svjetiljka je dotrajao i sadrži žarulje sa živom koje su ekološki neprihvatljive.

Realizacijom ovog projekta i ugradnjom modernih svjetiljki sa LED rasvjetom povećati se funkcionalnost, estetika, ekološka učinkovitost i ekonomičnost javne rasvjete. Povećanje funkcionalnosti se ogleda u tome što stare svjetiljke rade sa žaruljama sa izbojem u plinu te nakon bilo kakvog prekida trebaju nekoliko minuta da ponovno startaju sa radom dok nove LED svjetiljke startaju sa radom praktički trenutno.

Također što se tiče funkcionalnosti stare svjetiljke su uglavnom fiksne, a nove svjetiljke omogućavaju promjenu kuta zakretanja svjetiljke prema podlozi. U estetskom pogledu nove svjetiljke su puno prihvatljivije od starih svjetiljki koje su dijelom već dotrajale i u derutnom stanju.

U ekološkom smislu ostvaruje se napredak što će se zamijeniti svjetiljke za živom koje su ekološki neprihvatljive. Stare svjetiljke zbog zastarjele optike osvjetljavaju više nego što je potreba dok su nove svjetiljke sa usmjerenom svjetlosti te osvjetljavaju samo ono što je predmet rasvjete smanjuju svjetloonečišćenje, i samim time su ekološki prihvatljivije.

Ekonomičnost se ogleda u smanjenju troškova za potrošenu električne energije i smanjenju troškova održavanja.

Financiranje projekta snosi 50% ŽZH i 50% UNDP i Vlada Švedska.

SirokiBrijeg.info