Ekološka katastrofa na dječjem igralištu u Širokom Brijegu