DONOSIMO: Popis poljoprivrednika koji su tražili podršku proljetnoj sjetvi za vrijeme COVID-a 19!

Dana, 31.3.2020. god. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informiralo je kako je Vlada Federacija BiH usvojila odluku o proglašenju stanja nesreće prouzrokovane pojavom COVIDA-19, te donijela mjere koje podrazumijevaju veću podršku proljetnoj sjetvi, a uvažavajući trenutnu situaciju i potrebu povećanja obima poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti prehrane stanovništva u Federaciji BiH za što je osigurala 9 milijuna KM.

Dana 11.04.2020. godine ovo Ministarstvo je, u skladu sa članom 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški, raspisalo Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Početkom travnja 2020. godine Sukladno odluci Vlade FBiH o podršci proljetnoj sjetvi, općine i gradovi na području ŽZH su objavili javni poziv poljoprivrednim proizvođačima s ovih prostora i prikupljanja dokumentacije i prijave poljoprivrednika za potporu su mogle krenuti.

Popis prijavljenih s područja Širokog Brijega ste već imali priliku pročitati na našem portalu, a sada donosimo popis poljoprivrednika s područja Gruda, Ljubuškog i Posušja koji su se prijavili za poticajna sredstva:

U dokumentu kojeg su potpisali Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te gradonačelnici i načelnici, vidljivi su uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za dobivanje potpore, a to su:

-da je upisan u Registar klijenata (RK);

-da sufinancira program poticanja proljetne sjetve;

-da je izmirio obaveze za prethodnu godinu ill Sklopio sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

-da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;

-da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. točka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalińh upravnih taksi.

“Klijent je obavezan namjenski koristiti dobivena sredstva. U slučaju da su sredstva nenamjenski utrošena ili je korisnik novčanu podršku ostvario na osnovu netočnih podataka dužan je istu vratiti zajedno sa zakonskim kamatama u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili nadležni poljoprivredni inspektor naređuje povrat dodijeljenih novčanih sredstava. Ako klijent nakon što dobije novčana sredstva za podršku, učini prekršaj iz člana 23. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, gubi pravo natječaja za bilo koju novčanu podršku za naredni period od tri godine računajući od dana dostave pravosnažnog rješenja nadleżnog organa za vođenje prekršajnog postupka” – stoji navedeno u potpisanoj dokumentaciji.

Ne sumnjamo kako na popisu koji donosimo ima radnika poljoprivrednika koji su zaslužili poticaje, a i ne sumnjamo kako ima i onih koji nisu zaslužili, a priliku su iskoristili!

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info