Dom zdravlja u Širokom Brijegu radi na utopljavanju zgrade

Počela je obnova zgrade Doma zdravlja Široki Brijeg u sklopu projekta energetske učinkovitosti koji zajedno provode UNDP (Razvojni program Ujedinjenih naroda) BiH i Vlada Županije Zapadnohercegovačke.

Riječ je o tzv. utopljavanju objekta, što podrazumijeva radove na fasadi, izmjeni otvora i krova.

U 2018. godini na području ŽZH, u sklopu navedenog projekta, planirana je obnova pet objekata, a osim širokobriješkog, obnovit će se i zgrade domova zdravlja u Posušju i Grudama.

Također, bit će obnovljena i zgrada Osnovne škole Sovići – Grude te zgada Općine Ljubuški. Ukupna vrijednost ugovorenih radova za ovih pet objekata iznosi 760.500 KM.

U 2017. godini realizirani su radovi u iznosu od 585.000 KM, a obnovljene su Područna škola Cerno – Ljubuški, Osnovna škola Biograci – Široki Brijeg, Osnovna škola Drinovci – Grude te Centar za socijalni rad Posušje.

Tijekom tri godine na području Županije Zapadnohercegovačke obnovljeno je ukupno 16 javnih objekata, od čega 13 škola, jedan vrtić, sportska dvorana te Centar za socijalni rad. U radove na tim objektima uloženo je više od 3,5 milijuna konvertibilnih maraka.

Inače, projekt energetske učinkovitosti provodi se na području cijele Federacije BiH, a najveću korist od njega imaju korisnici objekata koji su obnovljeni ili će biti. Većina objekata koji su ušli u projekt starija je od 20 do 30 godina te joj je nužno renoviranje s obzirom na to da u vrijeme gradnje nisu postojali standardi izolacije kao danas. Stručnjaci ističu kako se kroz mjere energetske učinkovitosti može ostvariti više od 70% uštede u energiji, a time pridonijeti i očuvanju okoliša.

Bljesak.info