Dodavanje više odredišta putovanja na aplikaciji Google Maps

Google Maps je bez premca najbolja besplatna (a i općenito) navigacija koja je dostupna na mobilnim telefonima ili osobnom računalu.

Riječ je o navigaciji koju koristi više od milijarde ljudi širom svijeta, a odlikuju ju najažurnije karte kao i snaga tražilice Google koja će vam pomoći u pretraživanju mjesta odnosno događaja na koji ste se uputili. Također, zahvaljujući velikom broju korisnika, ima i najpreciznije informacije o prometnim zagušenjima. Ova je aplikacija toliko bogata opcija da većina korisnika uopće nije svjesna svih mogućnosti, tako da ćemo ovdje predstaviti jednu od njih.

Dodavanje više odredišta putovanju

U svakodnevnom paljenju navigacije i korištenju za samo jednu ciljanu destinaciju, lako je moguće previdjeti vrlo korisnu opciju dodavanja više mjesta interesa na rutu. Drugim riječima, ukoliko na putu između odredišta i destinacije želite ciljano negdje stati na ručak, otići u dućan ili pogledati neku znamenitost, ne morate, kao do sada, svaki put započinjati novu navigaciju kad se staro putovanje završi. Možete kreirati samo jedno putovanje, a sve točke dodati kao usputne stanice. Na taj način navigacija će biti jednostavnija, a imate i točan uvid u to kad ćete stići na krajnju destinaciju.

Opciju ćete uključiti pritiskom na ikonu u obliku tri okomite točke koja je smještena s lijeve strane okvira u kojem je uneseno odredište. Izborom prve opcije (Add Stop ili Dodaj destinaciju) možete unijeti novu među točku. Aplikacija uvijek posljednju dodanu destinaciju stavlja na posljednje mjesto na putovanju, tako da, nakon što je pronađete, pobrinite se da je odvučete na pravo mjesto u ruti putovanja. Na ovaj način možete dodavati velik broj točaka, a možete kreirati i kružne vožnje.

Autopress.hr