Dodatak za njegu i pomoć dobit će i invalidi iznad 65 godina

U cilju provedbe presude Ustavnog suda BiH od 30. siječnja 2013. godine, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, piše Večernji list BiH.

Naime, tijekom primjene aktualnog zakona, zbog velikog broja prethodnih izmjena, uočene su određene manjkavosti koje pogrešno upućuju na mogućnost ostvarivanja prava na obiteljsku invalidninu za posebnu kategoriju civilnih žrtava rata, kao i obvezu financiranja isplata svih kategorija civilnih žrtava rata isključivo iz federalnog proračuna, što je bilo potrebno korigirati, pa je predviđeno i financiranje iz županijskih proračuna u omjeru 70:30 posto.

Manjkavosti u zakonu

Sporna odredba odnosi se na članak 18. d, stavak 4. postojećeg zakona, koja je predviđala da pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe ne može ostvariti osoba s invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod koje je, u skladu s mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem tog prava te da to pravo ove osobe mogu ostvariti po županijskom zakonu. Ovakvu odredbu Ustavni sud BiH je ocijenio kao neustavnu i diskriminirajuću te je predlagaču zakona naložio da je, u roku od šest mjeseci, izmijeni i uskladi s Ustavom i drugim važećim propisima Federacije BiH te stavovima Suda. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je odmah pristupilo izradi izmjena zakona i uputilo ih u proceduru početkom 2014. godine. Nacrt zakona je zadržan u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH te je u svibnju 2017. godine vraćen obrađivaču kako bi bio dostavljen u ponovnoj proceduri. Kako nakon presude zakonska norma nije bila izmijenjena, Ustavni sud BiH je donio odluku s pravnim djelovanjem, počevši od 22. siječnja 2014. godine, kojim je brisao spornu odredbu. Brisanje spornog stavka je čisto formalno-pravne prirode i u cilju je usklađivanja zakonske norme sa sudskom odlukom jer je sudska odluka u potpunosti primijenjena kroz pojedinačne akte u upravnim postupcima priznavanja prava korisnicima po zakonu.

Potencijalni korisnici su 2014., 2015. i 2016. godine sukcesivno uvođeni u pravo, a sredstva za isplatu osiguravana u federalnom proračunu. Stoga usvajanje predloženih izmjena zakona ne izaziva dodatno osiguravanje novčanih sredstava.
Prihvaćena inicijativa

Također, prihvaćena je i inicijativa za izmjenu zakona koja se odnosi na civilne žrtve rata. Pokrenulo ju je Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije BiH i odnosi se na provedbu mišljenja Odbora za ljudska prava BiH u predmetu “Prutina i drugi”. Postojeće odredbe predviđaju da pravo na obiteljsku invalidninu pripada članovima obitelji nestale civilne žrtve rata uz preduvjet pokretanja zakonskog postupka za njezino proglašenje umrlom. Ovakav stavak je u suprotnosti s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima te proizvodi izravno kršenje međunarodnih obveza BiH.

Zlatko Tulić / Vecernji.ba