Četvrtak 31. ožujak, posljednji dan za nabavku participacijske “markice”!

ŠIROKI BRIJEG – Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke u četvrtak, 31.ožujka 2016. godine završava s redovitom distribucijom premije (markice) za 2016. godinu, a produljenja planiranog roka distribucije neće biti.

Od 1.travnja 2016. premiju osiguranja (markicu) za tekuću godinu, moći će kupiti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje (novorođeni i osobe koje nisu registrirane u sustavu zdravstvenog osiguranja) i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu.

Kupovinom godišnje premije osiguranja (markice) čija je cijena 20 KM, osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za zdravstvene usluge.

Zavod poziva sve osiguranike koji nisu kupili premiju osiguranja (markicu) da iskoriste preostala tri dana za kupnju premije, jer od 1.travnja osiguranici koji ne budu imali premiju osiguranja (markicu) plaćat će participaciju za pružene im usluge u zdravstvenim ustanovama.

Radio Široki Brijeg