Brojne Odluke, Rješenja i Razrješenja na 93. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića jučer je u Širokom Brijegu održana 93. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu;

Odluku o utvrđivanju visine položajnog dodatka županijskom pravobranitelju i zamjeniku županijskog pravobranitelja;

Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Polugrno“ u općini Široki Brijeg;

Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na ležištu „Bokoćuša“ u općini Ljubuški;

Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije gospodarskom duštvu „KTM BRINA“ d. o. o. Posušje za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru „Vinjani“ u općini Posušje.

Također, Vlada je prihvatila Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2017. godini, kao i Izvješće o radu Županijskog stožera Civilne zaštite za 2017. godinu.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg u sastavu: Grgo Mikulić, Miljenko Soldo i Jozo Soldo;

Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora „Rudnici boksita“ d. o. o. Široki Brijeg u sastavu: Jozo Soldo (predsjednik), Zoran Vidović i Miljenko Soldo;

Rješenje o razrješenju Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Blago Senjak, Tonka Mušan i Mario Jukuć;

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Drago Galić (predsjednik), Mario Jukić i Denis Primorac.

Vlada ŽZH