Branitelji pokrenuli 4931 upravni spor protiv odluka donesenih tijekom revizije

Od početka primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ukupno je, prema podacima kojima raspolaže Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, pokrenut 4931 upravni spor protiv odluka koje je donijelo Ministarstvo, navodi se u informaciji o provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od siječnja do ožujka 2017. godine.

Predmeti na sudu

U prvom tromjesečju 2017. godine Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine aktom je zatražio dostavu odgovora na tužbu u 46 predmeta, u 201 predmetu dostavljen je odgovor na tužbu sa spisima predmeta, u 232 predmeta sud je poništio odluke Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata i predmete vratio na ponovni postupak, u 4 predmeta tužba je odbačena, dok je u 6 predmeta sud odlučio u meritumu.

Vecernji.ba