Branitelji nezadovoljni revizijom pokrenuli 4031 upravni spor

Od početka primjene Zakona ukupno je, prema saznanjima Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, pokrenut 4031 upravni spor protiv odluka koje je donijelo, navodi se u informaciji o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2016. godine koju je usvojila federalna Vlada.

Ponovni postupak

Prema informacijama iz Ministarstva, od tog broja, u drugom tromjesečju 2016. godine odnosno od travnja do kraja lipnja pokrenuto je 126 upravnih sporova. Na traženje Vrhovnog suda Federacije BiH izvršeno je kompletiranje i dostavljanje spisa uz odgovore na tužbe u 160 predmeta, u 56 predmeta Sud je poništio odluke Ministarstva i predmete vratio na ponovni postupak, dok su u 14 predmeta tužbe odbačene zbog odustanka tužitelja i u 1 predmetu tužba je odbijena.

Od početka revizije 19 upravnih sporova Sud je riješio u korist Ministarstva, odnosno tužbe branitelja su odbijene, 94 upravna spora su okončana odlukom, što znači da je Sud tužbe odbacio. U 2046 upravnih sporova koje su pokrenuli branitelji nezadovoljni revizijom Sud je poništio prvostupanjske odluke i predmete vratio na ponovni postupak.

Vecernji.ba