Banke vole Široki Brijeg: Novo zaduživanje od 1.500.000 KM, na Kočerinu moguća izgradnja podvožnjaka!

ŠIROKI BRIJEG – Pod predsjedanjem Vinka Topića predsjednika Gradskog vijeća Širokog Brijega održana je 35. sjednica.

Nakon usvajanja zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća razmatran je Statut Grada Širokog Brijega. Javna rasprava o Statutu Grada Širokog Brijega završena je 21. prosinca 2015. godine. Predsjednica Odbora za statut, poslovnik i propise Ana Karaula je istaknula da je tijekom javne rasprave Odbor za zaprimio jedan prijedlog kojim se predlaže da se Statutom regulira izbor i opoziv predsjednika mjesne zajednice, te da Odbor nije prihvatio navedeni prijedlog jer je isti propisan Statutom mjesne zajednice. Statut je usvojen.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz 2015. godine, a koja iznosi za 1 m² neto stambenog prostora na području Grada Širokog Brijega 1.000 KM.

Većinom glasova vijećnika usvojena je Odluka o dugoročnom zaduženju Grada Širokog Brijega na temelju koje će se Grad Široki Brijeg dugoročno zadužiti u iznosu od 1.500.000 KM. Kreditna sredstva namijenjena su uravnoteženju prihoda i rashoda Proračuna Grada Širokog Brijega. Odluku je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević.

Usvojeno je Rješenje imenovanju i razrješenju stručne komisije za davanje mišljenja pri izdavanju lokacijskih dozvola u sastavu: Dragan Pavković predsjednik i članovi Braco Galić, Marija Galić, Boris Soldo i Predrag Kožul.

Usvojen je Zaključak o ispravci greške u Rješenju o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta broj 01-023-78/00-9/9 tako da umjesto Dragan Barbarić treba da stoji Ivan Barbarić.

Jednoglasno je usvojen Program rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2016. godinu, koji je obrazložio predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća i radnih tijela za 2015. godinu.

U točki vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi Kristijan Crnjac vijećnik HSP-a dr. Ante Stračević predložio je u ime mještana Crnča uklanjanje ‘usporivača prometa’ od sjedišta JP ‘Vodovod i kanalizacija’ na putu prema Crnču. Gradonačelnik Kraljević načelno je podržao prijedlog i rekao da će naložiti nadležnim službama da iziđu na teren i preispitaju mogućnost uklanjanja ‘usporivača prometa’. Vijećnik HDZ-a BiH Josip Kožul je iz razloga sigurnosti prometa, odnosno pješaka ponajprije djece predložio da se u neposrednoj blizini škole na Kočerinu, koja se nalazi na magistralnoj cesti, izgradi podvožnjak. Gradonačelnik Kraljević je podržavši prijedlog vijećnika Kožula rekao da MZ Kočerin pri izradi detaljnog plana prostora gdje će se nalaziti spomen obilježja i samog uređenja središta središta Kočerina predvidi i izgradnju podvožnjaka.

Grad Široki Brijeg