ANTONIJA BANOŽIĆ: Tko je odgovoran za zagađenje izvorišta Crnašnice?

U priopćenju GO HDZ1990. kojeg potpisuje nositeljica liste za Gradsko vijeće Širokog Brijega Antonija Banožić upozoravaju kako je prošlo više od godinu dana od zagađenja vrela Crnašnice i da još uvijek ništa nije učinjeno kako bi se ovaj dugogodišnji i ljekoviti izvor pitke vode zaštitio.

Prošlo je više od godinu dana otkad su mještani MZ Knešpolje saznali kako je izvor rijeke Crnašnice zagađen opasnom bakterijom, te je oko 300 domaćinstava ostalo bez dugogodišnjeg izvora pitke vode. Knežepoljani su bili i ostali ogorčeni, te su od gradskih čelnika tražili odgovore koji su uzroci zagađenja? Odgovor koji su dobili od gradonačelnika Mire Kraljevića je da uzrok zagađenja može biti sve osim Industrijske zone Knešpolje:

“Imamo nalaz iz 2000. godine, što je bilo prije izgradnje industrijske zone, koji pokazuje da je voda također bila zagađena tako da industrijska zona i ovo zagađenje nemaju izravne veze. Ali što god da je uzrok, mi ćemo rješavati ovo i zaštititi vrelo Crnašnice” – istaknuo je tada gradonačelnik. Vrlo zanimljiva teza gradonačelnika u kojoj on bezrezervno štiti Industrijsku zonu, dok većina drugih ljudi i stručnjaka smatra da je industrijska zona površine 65,34 ha jedan od glavnih aktera zagađenja Crnašnice. Pitanje je imaju li uopće objekti u Industrijskoj zoni sve potrebne dozvole za rad, te ukoliko imaju, odgovaraju li iste stvarnom stanju? Gdje završavaju otpadne i oborinske vode iz te zone? Sami zemljopisni položaj Industrijske zone u odnosu na izvorište Crnašnice, te geomorfologiju ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu. Naravno, treba uzeti u obzir da u toj Industrijskoj zoni značajan broj stanovnika Širokog Brijega radi i prehranjuje svoje obitelji, no to ne smije biti alibi da se poslovanje tih objekata ne dovede u zakonske okvire, posebno po pitanju zaštite okoliša. Sjećamo se kako je unatoč saznanjima o zagađenom vrelu Crnašnice Gradska uprava imala namjeru dodatno proširiti Industrijsku zonu Knešpolje, ali je pod pritiskom stanovnika te mjesne zajednice gradonačelnik bio primoran povući tu točku s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća. No, samo se čeka pogodan trenutak da se ta točka ponovno provuče kroz Gradsko vijeće.

Problemi oko zagađenja Crnašnice ubrzali su 20-godišnje obećanje aktualne političke vlasti o izgradnji mjesnog vodovoda Knešpolje. Izgradnja vodovoda je prijeko potrebna i na taj način bi mještani Knešpolja (oni koji plate priključak) do 2022. godine trebali dobiti pitku vodu, ali što je za zaštitom Vrela Crnašnice? Što je sa pitkom vodom koju su godinama imali? Hoće li se išta učiniti da se ovaj izvor nekada ljekovite vode zaštiti? Više od godinu dana je prošlo i ništa nije učinjeno. Jesu li Vrelo Crnašnice i mještani Knešpolja platili cijenu nesavjesnog rada gradskih službi i pogodovanja određenim interesnim lobijima?

HDZ 1990. u svom programu “90 RAZLOGA ZAŠTO” u poglavlju OČUVANJE OKOLINE navela je točku utvrđivanja odgovornosti za uništavanje izvora pitke vode “Crnašnica” te zaštitu izvorišta. Pod realizacijom ove točke planira se napraviti stručna analiza kako je došlo do zagađivanja Vrela, uz detaljne provjere imaju li tvrtke u Industrijskoj zoni sve zakonske dozvole, jesu li prije formiranja Industrijske zone napravljena određena istraživanja kako će njeno djelovanje utjecati na okoliš, je li Industrijska zona direktni zagađivač izvora… Nakon provedene stručne analize sukladno dobivenim rezultatima, a u suradnji sa mještanima, sačiniti će se plan revitalizacije izvorišta Crnašnice. Osim navedenog, HDZ 1990. u svom programu pod poglavljem Očuvanje okoline planira:

  • Partnerski odnos sa udrugama za zaštitu okoliša;

-Zaštita šuma i organiziranje redovnog pošumljavanja;

-Uklanjanje divljih deponija;

-Sprječavanje onečišćenja rijeka i tokova na području grada;

-Uređenje parkova i šetnica;

-Moderna promocija prirodnih ljepota Širokog Brijega;

-Razvrstavanje otpada.